Kontaktujte nás: 777 781 876 | info@sorego.cz

Společnost SOREGO Tech s.r.o. vznikla za účelem poskytování komplexních a kvalitních služeb v oblasti poradenství, navrhování, projekce, realizace, servisu, auditování a revizí silnoproudých, slaboproudých zařízení a optimalizace provozních nákladů s mezinárodní působností. Naši pracovníci mají zkušenosti z projektů v České Republice, na Slovensku a EU.

V rámci silnoproudé technologie řešíme kompletně zakázky od studie po samostatnou realizaci včetně např. návrhu osvětlení, revizí, ale i specializované činnosti jako je termosnímkování, analýzy sítě atp.

Samostatnou kapitolou silnoproudých technologií jsou pro nás inteligentní, někdy také moderní elektroinstalace. Tuto technologii řešíme od návrhu až po realizaci také v úzkém propojení se systémy měření a regulace. Ovládání hlasem, počítačem, telefonem, tabletem se speciálními ovladači je realita, žádné sci-fi.

V rámci slaboproudých technologií jsme schopni zajistit kompletní činnosti včetně pravidelných revizí a kontrol dle platné legislativy pro systémy EPS, NZS, PZTS, CCTV, EKV, SK, DT, STA.

Pro specializované aplikace nabízíme technologie, jako jsou automatické stabilní hasící systémy, ústředny pro systémy sprinklerů, zařízení odvodu tepla a kouře, hlídání environmentálních veličin u kritických systémů, speciální technologické chlazení serveroven apod.

Vzhledem k bohatým zkušenostem se všemi technologickými celky budov a používanými systémy nabízíme také služby v oblasti poradenství, koordinaci TZB profesí, OZO, studie pro technologicky náročné projekty včetně vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení.

Na všechny technologie máme potřebné oprávnění a certifikáty.

Máme dlouholeté zkušenosti s poradenstvím, projekcí, realizací a servisem průmyslových objektů, obchodních center, bytových domů a specializovaných výrobních prostorů. Naši technici pomohou při výběru vhodného systému a technologie tak, aby splňoval požadavky zákazníka a zároveň byl navržen účelně, hospodárně a splňoval náročné technické a legislativní požadavky.