Kontaktujte nás: 777 781 876 | info@sorego.cz

Technologie


Slaboproud

 • Elektrická požární signalizace (EPS)
 • Poplachové systémy dříve také Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)
 • Evakuační rozhlas (ERO)
 • Místní rozhlas (MR), lokální ozvučení
 • Kamerový systém (CCTV)
 • Systém kontroly vstupu (EKV)
 • Strukturovaná kabeláž (SK)
 • Aktivní prvky počítačových sítí
 • Televizní a satelitní rozvody (STA)
 • Domácí telefony
 • Grafické nadstavby všech Slaboproudých systémů
 • Systémy jednotného času                                     

 

EPS- Elektrická požární signalizace 

Zařízení EPS slouží k včasné akustické a optické signalizaci vzniklého požáru ideálně v jeho počátečním stadiu, tak aby byly minimalizované škody nejen na majetku. EPS musí být navržena účelně, hospodárně a úměrně k vynaloženým nákladům na požární ochranu objektu ve vztahu ke chráněným hodnotám a předpokládané pravděpodobnosti vzniku požáru. Systém EPS musí být plně adresovatelný a umožňuje jednoznačnou a rychlou identifikaci místa vzniku požáru.

Naše společnost má potřebné znalosti a oprávnění pro všechny běžně používané značky EPS systémů v České Republice.

Máme zkušenosti s jednostupňovými i vícestupňovými systémy EPS včetně přídavných systémů EPS (OPPO,KTPO,ZOKT a další).


EZS- Elektrická zabezpečovací signalizace 

EZS je určena pro ochranu majetku a osob a zamezení neoprávněných vstupů do vybraných částí objektů, prostor, případně pozemků. Systém umožňuje spolehlivou a rychlou detekci narušení střežených prostor a okamžité informování majitele objektu a okolí.

Naše společnost má bohaté znalosti všech běžně používaných typů zabezpečení, ale i speciálních druhů detekce.


ERO,MR- Evakuační a místní ozvučení 

Rozhlas po vedení je souhrn zařízení sloužící k přenosu rozhlasových signálů po vedení k jednotlivým poslechovým zařízením. Jeho využití může být ve funkci místního rozhlasu, nebo evakuačního rozhlasu ve spojení se systémy EPS.

U těchto systémů jsme řešili již nespočet aplikací klasického pokrytí, specializovaných ozvučení netypických prostor, prostor se ztíženými podmínkami pokrytí a havarijních zvukových systémů. V tomto odvětví provádíme komplexní analýzy, měření hlasitosti a certifikované měření srozumitelnosti.

 

CCTV-Kamerový systém 

Uzavřený kamerový systém plní zejména funkce jako: střežení, záznam pohybu osob, událostí, právně přípustné obrazové dokumenty a neposlední řadě odstrašení.

Naše společnost Vám na míru připraví systém přesně podle Vašich představ a potřeb. Zabýváme se nejen menšími systémy zařazených v základní kategorii, ale řešíme i rozsáhlé systémy se stovkami kamer s přehlednou administrací, dohledovými centry, serverových storage a virtualizované servery CCTV.

 

SK-Datové a telefonní rozvody 

Datové sítě představují v současné době nejrozšířenější univerzální  komunikační prostředí pro přenos dat, hlasu, případně obrazu, technologií a to bezdrátově, po metalickém a optickém kabelu.

Naše společnost je partnerem a integrátorem nejlepších dostupných technologií např. Cisco. Vzhledem k odlišným potřebám jednotlivých projektů používáme také výrobky jiných renomovaných výrobců. Součástí aplikací počítačových sítí jsou pro nás i dalšířešené technologie jako VOIP, Virtualizace, storage, datové centra, serverovny apod.

 

Grafické nádstavby

Grafické nádstavby systémů v sobě implementují všechny použité slaboproudé technologie do jednoho přehledného, grafického a uživatelsky přívětivého prostředí. Pro tyto potřeby používáme několik druhů grafických nádstaveb vždy pro konkrétní aplikaci, tak aby bylo možno integrovat všechny instalované systémy včetně např. technologií výtahů. Vždy preferujeme možnost integrace všech vizualizovaných technologií do jediného systému, tak aby se vyloučila nutnost použití několika vizualizací pro každý systém separátní.

 

Systém jednotného času

Systémy jednotného času zajišťují distribuci synchronizovaného času pro celé objekty, případně komplexy budov v rámci areálů. Systém se v drtivé většině řídí matičními hodinami, které se automaticky synchronizují s cesiovými hodinami pomocí DCF signálu. Společně se signálem o přesném času se distribuuje také informace o přesném datu, teplotě apod.

 

Silnoproud

Společnost Sorego Tech nabízí kompletní zajištění Silnoproudých instalací od studie, vypracování projektu až po realizaci, servisní zajištění a specializované činnosti jako jsou termosnímkování, analýzy sítí atp.

  

Inteligetní elektroinstalace

Inteligentní elektroinstalace jsou univerzální technologické systémy, které se starají o všechny technologie řešené aplikace. Inteligentní instalace jsou schopny ovládat a monitorovat všechny zařízení napojení na elektrickou energii. Pomocí inteligentních elektroinstalací lze nejen řídit jednotlivé zařízení a systémy, ale řešit i vzájemné vazby mezi systémy pro optimalizaci provozu objektů. Správně navržená a instalovaná inteligentní elektroinstalace se na první pohled pozná tak, že uživatelé o ní skoro neví, respektive celý systém se přizpůsobí všem uživatelům, předvídá a automaticky řeší elementární zajištění chodu objektu. Stará se o bezpečnost, pohodlí a spokojenost uživatelů.