Společnost SOREGO Tech s.r.o. vznikla za účelem poskytování komplexních a kvalitních služeb v oblasti poradenství, navrhování, projekce, realizace, servisu, auditování a revizí silnoproudých, slaboproudých zařízení a optimalizace provozních nákladů s mezinárodní působností. Naši pracovníci mají zkušenosti z projektů v České Republice, na Slovensku, v Německu, Rumunsku a Bulharsku.

V rámci silnoproudé technologie řešíme kompletně zakázky od studie po samostatnou realizaci včetně např. návrhu osvětlení, revizí, ale i specializované činnosti jako je termosnímkování, analýzy sítě atp.

Samostatnou kapitolou silnoproudých technologií jsou pro nás inteligentní, někdy také moderní elektroinstalace. Tuto technologii řešíme od návrhu až po realizaci také v úzkém propojení se systémy měření a regulace. Ovládání hlasem, počítačem, telefonem, tabletem se speciálními ovladači je realita, žádné sci-fi.

V rámci slaboproudých technologií jsme schopni zajistit kompletní činnosti pro systémy EPS, EZS, CCTV, ERO, EKV, SK, DT, STA a síťové zabezpečení apod.

Pro specializované aplikace nabízíme technologie, jako jsou automatické stabilní hasící systémy, ústředny pro systémy sprinklerů, zařízení odvodu tepla a kouře, hlídání environmentálních veličin u kritických systémů, speciální technologické chlazení serveroven apod.

Vzhledem k bohatým zkušenostem se všemi technologickými celky budov a používanými systémy nabízíme také služby v oblasti poradenství, koordinaci TZB profesí, studie pro technologicky náročné projekty včetně vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení.

Na všechny technologie máme potřebné oprávnění a certifikáty.

Máme dlouholeté zkušenosti s poradenstvím, projekcí, realizací a servisem průmyslových objektů, obchodních center, bytových domů a specializovaných výrobních prostorů. Naši technici pomohou při výběru vhodného systému a technologie tak, aby splňoval požadavky zákazníka a zároveň byl navržen účelně, hospodárně a splňoval náročné technické a legislativní požadavky.

Naše společnost používá výhradně kvalitní a léty prověřené technologie od renovovaných výrobců. Pochybným výrobkům z východních proveniencí se vyhýbáme. Naším primárním cílem je spokojený zákazník jak s instalovanými systémy, kde preferujeme technické řešení na základě podrobné analýzy potřeb, přívětivé uživatelské rozhraní, tak i osobním přístupem a plným nasazením. Kde se jiné společnosti trápí a tápou, tam my teprve začínáme.

Náš obor je nám nejen prací ale i koníčkem!