Kontaktujte nás: 777 781 876 | info@sorego.cz

Inteligetní elektroinstalace

Inteligentní elektroinstalace jsou univerzální technologické systémy, které se starají o všechny technologie řešené aplikace. Inteligentní instalace jsou schopny ovládat a monitorovat všechny zařízení napojení na elektrickou energii. Pomocí inteligentních elektroinstalací lze nejen řídit jednotlivé zařízení a systémy, ale řešit i vzájemné vazby mezi systémy pro optimalizaci provozu objektů. Správně navržená a instalovaná inteligentní elektroinstalace se na první pohled pozná tak, že uživatelé o ní skoro neví, respektive celý systém se přizpůsobí všem uživatelům, předvídá a automaticky řeší elementární zajištění chodu objektu. Stará se o bezpečnost, pohodlí a spokojenost uživatelů.